NFF webboard

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ => เอกสาร[Documents] => Topic started by: admin on December 23, 2016, 08:43:57 am

Title: แผนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 (course syllabus 2/2559)
Post by: admin on December 23, 2016, 08:43:57 am
แผนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 (course syllabus 2/2559)
วิชา 859-501 ดร.วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ ผู้จัดการวิชา
วิชา 859-513 ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้จัดการวิชา
วิชา 859-522 ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ ผู้จัดการวิชา
วิชา 859-692 ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ ผู้จัดการวิชา