NFF webboard

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์[NEWS] => Topic started by: admin on January 11, 2017, 02:42:29 pm

Title: ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์
Post by: admin on January 11, 2017, 02:42:29 pm
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2560
รายละเอียดตามไฟล์แนบ