NFF webboard

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ เมษายน 28, 2017, 03:36:50 pm

หัวข้อ: รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 1/2560
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ เมษายน 28, 2017, 03:36:50 pm
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่ามีผู้รับทุนครบตามกำหนด
 รายละเอียดดังไฟล์แนบ