NFF webboard

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์[NEWS] => Topic started by: admin on April 28, 2017, 03:36:50 pm

Title: รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 1/2560
Post by: admin on April 28, 2017, 03:36:50 pm
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่ามีผู้รับทุนครบตามกำหนด
รายละเอียดดังไฟล์แนบ