NFF webboard

ประกาศ-ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ พฤษภาคม 04, 2017, 11:43:41 am

หัวข้อ: ประกาศเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาและยกเลิกทุนบัณฑิตศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ พฤษภาคม 04, 2017, 11:43:41 am
1. ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของ นายอัสรอฟ การีนา นักศึกษารับทุนภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ จากเดิม ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ เป็น ดร.วรพงษ์ อัศวเกศมณี   (ตามไฟล์ดังแนบ)
2. ประกาศ เรื่อง ยกเลิกทุนการศึกษา นางสาวกมลชนก หมุดเส็ม ภายใต้ทุนบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เนื่องจากนักศึกษาดังกล่าวข้างต้นได้รับทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (ตามไฟล์ดังแนบ)