กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ
2
เอกสาร / แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2560
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ ธันวาคม 12, 2017, 03:26:12 pm »
แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้
1. วิชาเลือก 859-532 ผู้จัดการวิชา ดร.นวลพรรณ ศิรินุพงศ์
2. วิชาเลือก 859-551 ผู้จัดการวิชา ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
 
หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่พี่สิ โทร. 0 7428 9490 ภายใน 9490 หรือ 081-5439032
3
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
4
แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 5 วิชา (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
2. แผนการเรียนการสอน : Course syllabus (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
 
    หมายเหตุ : หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่พี่สิ โทร. 0 7428 9490 หรือ 081-5439032
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปี 2560
6
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบปีการศึกษา 2559
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบปีการศึกษา 2559
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

7
1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ระดับหลักสูตร ปริญญาโท

2. 1. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ
ระดับหลักสูตร ปริญญาเอก
8
เรียน นักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2560

        ขอแจ้งรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Course syllabus
และการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 5 วิชา คือ 859-501, 859-511, 859-512,
859-513 และ 859-591
- ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นได้เลยค่ะ แต่สำหรับวิชา 859-513
ยังไม่มีรหัสวิชาให้ลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมภายหลังได้ค่ะ
ซึ่งงานการจัดการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะแจ้งอีกครั้งให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะ
- รายละเอียดของ Course syllabus
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ http://nff.psu.ac.th/ หัวข้อ
NFF DOCUMENTs เรื่อง แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560
2. แจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.50 น.
เลื่อนการเรียนการสอนวิชา 859-513 โดยมีผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้สอน เนื่องจาก
อาจารย์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จะแจ้งวันสอนชดเชยอีกครั้ง

    หมายเหตุ หากนักศึกษามีเฟสบุ๊คให้แจ้งเฟสมาได้นะคะ พี่สิจะได้ add
เข้ากลุ่มเฟสของนักศึกษา NFF ค่ะ หรือ add พี่สิ ชื่อเฟส สิจ้า ได้
https://www.facebook.com/si.sukboon
9
เรียน นักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2560

        ขอแจ้งรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Course syllabus
และการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 5 วิชา คือ 859-501, 859-511, 859-512,
859-513 และ 859-591
- ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นได้เลยค่ะ แต่สำหรับวิชา 859-513
ยังไม่มีรหัสวิชาให้ลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมภายหลังได้ค่ะ
ซึ่งงานการจัดการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะแจ้งอีกครั้งให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะ
- รายละเอียดของ Course syllabus นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ http://nff.psu.ac.th/ หัวข้อ
NFF DOCUMENTs เรื่อง แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560
2. แจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.50 น. เลื่อนการเรียนการสอนวิชา 859-513 โดยมีผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้สอน เนื่องจาก อาจารย์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จะแจ้งวันสอนชดเชยอีกครั้ง

    หมายเหตุ หากนักศึกษามีเฟสบุ๊คให้แจ้งเฟสมาได้นะคะ พี่สิจะได้ add เข้ากลุ่มเฟสของนักศึกษา NFF ค่ะ หรือ add พี่สิ ชื่อเฟส สิจ้า ได้
https://www.facebook.com/si.sukboon
10
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
หน้า: [1] 2 3 ... 7