กิจกรรม[Activities]

Topics

(1/3) > >>

[1] “Bioactive discovery and substantiation: from laboratory to the marketplace”

[2] กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

[3] กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลหาดใหญ่

[4] ทำบุญถวายอาหารเช้า และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสำนักสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่

[5] กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ

[6] การเสวนาในหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพเพื่อความสุขที่ยั่งยืน"

[7] ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558

[8] ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2559

[9] กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จ.ปทุมธานี

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version