Author Topic: การประชุมอาจารย์/นักวิจัยเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ  (Read 264 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 73
การประชุมอาจารย์/นักวิจัยเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่