Author Topic: กิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ 17-18 สิงหาคม 2559  (Read 271 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 73
กิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ 17-18 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด บ่มเพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย “2559 ม.อ.วิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ชี้นำสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนภาคใต้