Author Topic: ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (Read 416 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 73
ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยสมุนไพรด้วยแสงซินโครตรอน” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา