ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

Author Topic: ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  (Read 1223 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าแท๊กซี, ค่ารถลีมูซีน (ไม่สามารถเรียกเก็บใบเสร็จได้)