ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2559

Author Topic: ประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2559  (Read 399 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 2/2559  โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนร เพื่อรับทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ