กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลหาดใหญ่

Author Topic: กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลหาดใหญ่  (Read 734 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
นักศึกษาและคณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560