กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Author Topic: กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  (Read 713 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
นักศึกษาและคณาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ ศึกษาดูงานฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560