Author Topic: รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 1/2560  (Read 670 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่ามีผู้รับทุนครบตามกำหนด
รายละเอียดดังไฟล์แนบ