ขอแจ้งรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Course syllabus และการปฐมนิเทศฯ

Author Topic: ขอแจ้งรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Course syllabus และการปฐมนิเทศฯ  (Read 583 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
เรียน นักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2560

        ขอแจ้งรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน Course syllabus
และการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้
1. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 5 วิชา คือ 859-501, 859-511, 859-512,
859-513 และ 859-591
- ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้างต้นได้เลยค่ะ แต่สำหรับวิชา 859-513
ยังไม่มีรหัสวิชาให้ลงทะเบียนเรียน สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมภายหลังได้ค่ะ
ซึ่งงานการจัดการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะแจ้งอีกครั้งให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะ
- รายละเอียดของ Course syllabus นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ http://nff.psu.ac.th/ หัวข้อ
NFF DOCUMENTs เรื่อง แจ้งแผนการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2560
2. แจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.50 น. เลื่อนการเรียนการสอนวิชา 859-513 โดยมีผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ผู้สอน เนื่องจาก อาจารย์เดินทางไปราชการต่างประเทศ จะแจ้งวันสอนชดเชยอีกครั้ง

    หมายเหตุ หากนักศึกษามีเฟสบุ๊คให้แจ้งเฟสมาได้นะคะ พี่สิจะได้ add เข้ากลุ่มเฟสของนักศึกษา NFF ค่ะ หรือ add พี่สิ ชื่อเฟส สิจ้า ได้
https://www.facebook.com/si.sukboon