รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรฯ สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ประจำปี 2559

Author Topic: รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรฯ สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ประจำปี 2559  (Read 395 times)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบปีการศึกษา 2559
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบปีการศึกษา 2559
(ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560)